Wybierz ligę

System rozgrywek

 

Regulamin rozgrywek

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK

1. Warunkiem uczestnictwa w lidze jest:

a. rejestracja zespołu poprzez email: trojmiasto@pfsport.pl do 30.08.2019

b. wysłanie składu zespołu poprzez email:  trojmiasto@pfsport.pl  do 04.09.2019

c. dokonanie opłaty wpisowego zgodnego z poziomem rozgrywkowym do 10.09.2019

d. organizator zastrzega sobie możliwość czasowego wprowadzenia promocji i rabatów w trakcie zgłaszania zespołów do ligi,

2.Zgłoszenie zespołu do rozgrywek EXTRALIGA jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników regulaminu oraz przestrzeganiem przepisów dotyczących zasad gry obowiązujących w lidze.

3.Rozgrywki prowadzone są w systemie - jesień/wiosna wg terminarza przedstawionego na stronie www.trojmiasto.extraliga.pl w zakładce terminarz. Zastrzega się prawo do zmian w terminarzu w trakcie rozgrywek

5. Każda drużyna zobowiązana jest do wytypowania osoby (reprezentanta/managera drużyny), która będzie odpowiedzialna za :

a. niedopuszczenie do gry nieuprawnionych bądź zawieszonych zawodników

b. zachowanie zespołu podczas meczu jak i po jego zakończeniu,

c. zgłaszanie protestów i reklamacji ,

d. kontakt z organizatorem rozgrywek,

e. zgłoszeniem bądź wycofaniem zespołu z rozgrywek,

f. uczestnictwo w obowiązkowych zebraniach, konferencjach prowadzonych przez organizatora rozgrywek

6. Każdy z zespołów ma obowiązek uczestniczenia w rozgrywkach w jednolitych strojach z numerami na plecach. Przydzielone numery są na stałe i obowiązują przez cały sezon dla danego gracza. W przypadku dwóch drużyn o podobnych kolorystycznie strojach sędzia zawodów ma prawo poprosić jeden z zespołów o założenie znaczników.(znaczniki dostarcza organizator rozgrywek)

7. W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek w trakcie trwania sezonu, mecze z jego udziałem, uważa się za nieodbyte lub walkower, a zawodnicy występujący w tym zespole nie mogą transferować się do innych zespołów:

·         w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny, przyznaje się walkowery dla przeciwników

·      w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach, przyznaje się walkowery dla przeciwników, a drużyny wycofane lub wykluczone zostaną sklasyfikowane na ostatnich miejscach w tabeli końcowej

 

8. Liczba zgłoszonych zawodników do rozgrywek przed startem ligi to 18 osób, minimalna 6. 

9. W trakcie trwania sezonu do zespołów można zgłaszać graczy oczekujących na liście transferowej,

10. Zawodnicy zgłaszający się do udziału w rozgrywkach EXTRALIGA muszą mieć ukończone 16 lat oraz pisemne oświadczenie od rodziców. Nie wyznacza się górnej granicy wieku.

11. Zespół w trakcie sezonu może zgłosić zawodnika nie grającego wcześniej w innym zespole do 30 czerwca 2020:

 

a) za dopisanie powyżej 16 zawodników w zespole pobierana jest opłata w kwocie: 50 zł za każde kolejne zgłoszenie na konto o numerze 59 1050 1764 1000 0091 2052 2157

b) nowych zawodników można zgłaszać najpóźniej dzień przed meczem w czasie trwania całych rozgrywek. Osobą upoważnioną do zgłaszania zawodników do ligi jest wyłącznie manager lub kapitan drużyny. Zgłoszeni zawodnicy nie podlegają wykreśleniu, wyjątek stanowią transfery między rundami (czyt. pkt 12 a)

b) wszelkie zmiany transferowe należy przesłać drogą mailową na adres trojmiasto@info-extraliga.pl


12. W przerwie między rundami, drużyna może dokonać transferów:


a) 
drużyna może zamienić zawodnika, który nie rozegrał lub rozegrał maksymalnie 2 mecze w rundzie jesiennej na zawodnika z zewnątrz (max. 3 zawodników)
b) drużyna może dokonać 2 transferów w przerwie między rundami zawodników z drużyny do drużyny. Za transfer pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
c) drużyna może zamienić 1 zawodnika zrzeszonego, który rozegrał chociaż 1 mecz w rundzie jesiennej. Za wymianę zawodnika pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
d)  drużyna może zamienić zawodnika zrzeszonego (bez limitu), który nie rozegrał żadnego spotkania w rundzie jesiennej. Za wymianę zawodnika pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

e) wszelkie zmiany transferowe należy przesłać drogą mailową na adres  trojmiasto@info-extraliga.pl
f) Okno transferowe otwarte jest od 5 marca 2020 do 5 kwietnia 2020. Zgłoszenie zawodników we wcześniejszym lub późniejszym terminie nie będzie brane pod uwagę

13. Zawodnicy występujący w obuwiu niedozwolonym przez organizatora (buty z wkręcanymi korkami) nie zostaną dopuszczeni do meczu przez sędziego zawodów,


14. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej, oraz okazania go na wezwanie organizatora lub sędziego (na wniosek drużyny przeciwnej).

15. Organizator ma prawo wycofać zespół z rozgrywek za
a. nie dokonanie w terminie opłat z tytułu kar
b. łamanie regulaminu Extraligi w sposób rażący
c. wybitne niesportowe zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną, przed, w trakcie i po meczu
d. 3-krotną weryfikację wyniku walkowerem na niekorzyść drużyny

16. W przypadku wycofania lub wykluczenia zespołu z rozgrywek drużynie nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów 

17. W przypadku wycofania się drużyny po jednej rundzie, zespół musi opłacić 60% opłaty wpisowego za drugą rundę zgodnie z kosztem startu drużyny w rozgrywkach

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze do celów marketingowych oraz promocji rozgrywek

19. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających

 

II. ZASADY ROZGRYWEK

1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości startujących drużyn. Możliwe warianty: każdy z każdym, faza grupowa + faza pucharowa

2. Rozgrywki prowadzone są  w formule pół-open, w każdej drużynie występować może maksymalnie 4 zawodników „zrzeszonych”. Za zawodnika zrzeszonego uważa się gracza, który w trakcie trwania rozgrywek extraligi (osobno rundy jesiennej jak i wiosennej), zaliczył obecność na boisku w rozgrywkach III, IV lub V ligi rozgrywek PZPN lub Ekstraklasy Futsalu. 
Limit nie dotyczy zawodników występujących w rozgrywkach A,B i C klasy oraz drużyn juniorskich.
Zawodnicy występujący klasie wyższej niż III liga, nie mogą brać udziału w rozgrywkach Extraliga.pl

3. Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez organizatora i dostępnym na stronie http://www.trojmiasto.extraliga.pl w zakładce terminarz. Zastrzega się prawo do zmian w terminarzu w trakcie rozgrywek

4. Drużyny zobowiązane są stawić się na spotkanie o wyznaczonej godzinie bez względu na warunki atmosferyczne. Decyzję o przełożeniu meczu ze względu na złe warunki atmosferyczne podejmuje sędzia

5. Rozgrywki prowadzone będą na sztucznej nawierzchni, piłką nr 5 na bramki o rozmiarach 5mx2m.

6. W zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z 6 zawodników w tym bramkarz i maksymalnie 16 zawodników rezerwowych.

7. Przed meczem kapitanowie drużyn, zobowiązani są do udzielenia sędziemu zawodów lub koordynatorowi rozgrywek, informacji na temat obecności zawodników występujących w zawodach poprzez wypełnienie przygotowanego przez organizatora protokołu meczowego

8. Każdy z zespołów ma obowiązek uczestniczenia w rozgrywkach w jednolitych strojach z numerami na plecach. W przypadku, gdy obydwa zespoły przystąpią do gry w bardzo podobnych kolorystycznie strojach sędzia zawodów ma prawo poprosić jeden z zespołów do założenia znaczników (drogą losowania). Każda drużyna musi posiadać jednolite stroje włącznie do 3 kolejki rundy jesiennej.

9. Strój bramkarza musi wyraźnie odróżniać się od pozostałych zawodników

10. Kapitan drużyny zobowiązany jest do posiadania opaski kapitańskiej i noszenia jej na ramieniu w sposób widoczny dla sędziego zawodów

11. Kapitan drużyny jest jedyna osobą ,która ma prawo do rozmowy i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią zawodów w trakcie i po meczu

12. Czas trwania meczu:2x25 minut plus czas doliczony przez sędziego. Przerwa w meczu trwa do 5 minut.

13. W przypadku gdy drużyna przeciwna nie stawi się na zawody lub spóźni się więcej niż 10 minut, sędzia zawodów odgwizduje walkowera. Zespół ,który nie przystąpił do zawodów zostaje ukarany:

* -1pkt
* 0:3 w bramkach
* oraz 100 zł kary

14. Po odbytych zawodach kapitanowie zespołów zobowiązani są do zapoznania się z protokołem meczowym w celu weryfikacji wyniku, strzelców bramek, asystentów oraz kar w postaci kartek nałożonych na poszczególnych graczy podczas meczu

15.W rozgrywkach EXTRALIGA zespól za zwycięstwo otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt. Nie przyznaje się punktów za przegraną.

16. O kolejności w tabeli na koniec sezonu decyduje większa liczba punktów. W przypadku zespołów z tą samą ilością punktów o miejscu w tabeli decyduje:

a. bezpośredni pojedynek,

b. bilans zdobytych i straconych bramek,

c. większa liczba zdobytych bramek,

d. w przypadku większej ilości niż dwie drużyny z tą samą liczbą punktów, decyduje mała tabelka pomiędzy zainteresowanymi zespołami, uwzględniająca tylko bezpośredni pojedynek.

e. klasyfikacja fair-play

f.  losowanie

17. Sezon rozgrywek EXTRALIGA podzielony jest na dwie fazy:

a. Faza Zasadnicza - obowiązuje w systemie jesień/wiosna, zostaje wyłoniony

Mistrz Miasta.

b. Faza Finałowa- do fazy finałowej zostają zakwalifikowani tylko Mistrzowie Miast, spośród których w turnieju finałowym zostanie wyłoniony Mistrz Polski Extraliga.pl.

18. Każdy zespół może w trakcie sezonu wnioskować o zmianę terminu, 1 meczu w rundzie. Informację należy przekazać do organizatora najpóźniej 48h przed meczem. Drużyna przeciwna o zmianie terminu meczu zostanie poinformowana najpóźniej 24h przed meczem przez organizatora. Nowy termin meczu wyznacza organizator. Meczu jednak nie można przełożyć w ostatnich 3 kolejkach (osobno runda wiosenna, runda jesienna). Przykład:
- Runda liczy 10 kolejek, mecz możemy przełożyć w 7 kolejce, od 8 nie będzie już to możliwe.

 

III. PRZEPISY GRY

1. Wymagana, minimalna liczba graczy potrzebna do rozpoczęcia meczu 4 + bramkarz

2. Jeżeli w wyniku otrzymanych kartek w zespole na boisku pozostanie mniejsza liczba zawodników niż 4, drużynie przeciwnej przysługuje walkower 3:0, chyba, że wynik boiskowy jest korzystniejszy dla zainteresowanego zespołu

3. Każda z drużyn może przeprowadzić nieograniczona liczbę zmian, dozwolone są zmiany powrotne.

4. Zmiany zawodników dokonywane są w dowolnym fragmencie meczu, bez konieczności zgłaszania tego faktu sędziemu zawodów i nie wymagają przerwy w grze. Muszą się jednak odbyć w wyznaczonej strefie (wysokość własnego pola karnego) i jako pierwszy musi boisko opuścić zawodnik schodzący

5. Źle przeprowadzona zmiana skutkuje rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej

6. Zmiana bramkarza każdorazowo musi zostać zgłoszona, a prowadzący zawody sędzia musi zezwolić na jej wykonanie

7. Po stracie bramki, gra wznawiana jest ze środka boiska. Wszyscy zawodnicy muszą znajdować się na własnej połowie

8. Nie obowiązuje przepis o spalonym

9. Rzuty z autu wykonywane są według zasad obowiązujących w rozgrywkach PZPN

10. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie (z wyjątkiem złapania piłki przez bramkarza zagranej od współpartnera, niesportowego czy wulgarnego języka oraz gry wślizgiem na piłkę będąca w posiadaniu i pod kontrolą innego zawodnika) i nie wymagają gwizdka, chyba, że na wniosek drużyny sędzia odsuwa przeciwnika na przepisową odległość

11. Odległość przeciwnika od piłki podczas wznawiania gry wynosi 5 metrów

12. Jeżeli piłka opuszcza pole gry przez linię bramkową i grę wznawiać będzie drużyna broniąca, piłkę należy ustawić w dowolnym miejscu pola bramkowego i wprowadzić ją nogą poza pole karne

13. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów, linia pola karnego

14. Dopuszczalna jest gra wślizgiem tylko w przypadku, gdy w otoczeniu nie znajduje się inny zawodnik. O prawidłowości wykonanego wślizgu decyduje sędzia zawodów w oparciu o przepisy PZPN. W przypadku nieprawidłowego wykonania wślizgu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni (może ukarać również wykonującego wślizg napomnieniem za przerwanie korzystnej sytuacji do zdobycia bramki). Jeżeli wślizg wykonany jest na nogi przeciwnika, sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni (względnie rzut karny, jeżeli atak ma miejsce w polu karnym) i ze względu na powagę przewinienia, może ukarać zawodnika napomnieniem lub wykluczeniem z gry

15. Zawodnicy karani są kartkami. Zawodnik, który został ukarany czerwona kartką nie może brać udziału w meczu. Dwie żółte kartki oznaczają czerwoną. W przypadku czerwonej kartki, zespół gra w osłabieniu przez 10 minut, zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może grać do końca spotkania

16. Nadrzędna zasada dla zawodników grających w EXTRALIDZE to zasada FAIR PLAY

17. W pozostałych, nieuregulowanych kwestiach obowiązują przepisy PZPN

18. Wszelkie spory wynikające z interpretacji regulaminu rozpatruje komisja ligi

IV.SANKCJE KARNE

1. Nie dopuszczalne jest przebywanie kibiców na boisku ani na ławkach rezerwowych.

2. Protesty dotyczące rozegranego meczu muszą być złożone maksymalnie w przeciągu 48 godzin od zakończenia spotkania na adres mailowy: trojmiasto@pfsport.pl

. Wszystkie wnioski złożone po przekroczeniu terminu nie będą rozpatrywane

3. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę zastaje zawieszony na jeden mecz, chyba że komisja podejmie decyzję o wydłużeniu zawieszenia

4. Zawieszenia i kary finansowe związane uzależnione są od następującej reguły:

· 2 żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 20 zł

· 4 żółta kartka – zawieszenie na dwa mecze oraz kara w wysokości 30 zł

· 6 żółta kartka – zawieszenie na trzy mecze oraz kara w wysokości 40 zł

· 8 żółta kartka – zawieszenie na cztery mecze oraz kara w wysokości 50 zł

· 10 i każda kolejna żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 50 zł

· 1 czerwona kartka – zawieszenie na minimum jeden mecz oraz kara w wysokości 30 zł

· 2 czerwona kartka – zawieszenie na minimum dwa mecze oraz kara w wysokości 40 zł

· 3 czerwona kartka – zawieszenie na minimum trzy mecze oraz kara w wysokości 50 zł

· 4 i każda kolejna czerwona kartka – zawieszenie na minimum cztery mecze oraz kara w wysokości 60 zł

5. Wszelkie kary finansowe należy w ciągu 7 dni uregulować na konto bankowego numerze:
    59 1050 1764 1000 0091 2052 2157 

6. W przypadku zachowań wybitnie niesportowych (np. uderzenie przeciwnika czy

znieważenie sędziego) Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do:

· drużyn w postaci ujemnych punktów, kar finansowych lub wykluczenia z rozgrywek

· zawodników w postaci kar finansowych, zawieszenia lub wykluczenia z rozgrywek).

· w sytuacji gdy na wskutek zachowania osób związanych  z drużyną (zawodnicy, kibice) dojdzie do zniszczenia mienia osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy

7. Jeżeli drużyna mająca zaległości finansowe wobec organizatora wycofa się lub zostanie wykluczona z dalszych rozgrywek to automatycznie wszyscy jej zawodnicy zostaną zawieszeni na okres 2 lat i nie będą mogli brać udziału w imprezach organizowanych przez Extraliga.pl Minimalną kwotę wykupu zawodnika ustala się na 100 zł.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik EXTRALIGI zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu a także do przestrzegania regulaminu serwisu internetowego Extraliga.pl

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu

3. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek  EXTRALIGI powinien poddać się  badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia lub oświadczyć, że posiada ważne ubezpieczenie NNW, obejmujące ochroną uprawianie amatorskiego sportu. Organizator nie ubezpiecza uczestników rozgrywek

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, w tym: kontuzji i innych uszczerbków na zdrowiu, jakich zawodnicy doznali w trakcie trwania rozgrywek EXTRALIGI

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i inny sprzęt  zawodników pozostawiony na obiektach sportowych

6. Zawodnicy jak i ich kibice odpowiadają za porządek w miejscu spotkania, przed ,w trakcie i po meczu. Proszeni są o przestrzeganie podstawowych norm kultury osobistej i szacunku wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego ,innych kibiców i organizatora

7. Zawodnicy zobowiązują się do dbania o czystość w trakcie i po meczu w obrębie swojej strefy wyznaczonej przez organizatora. Organizator lub sędzia ma prawo do egzekwowania od kapitana zespołu niniejszego zapisu regulaminu.

8. Opłata pobierana za sezon od zespołów jest opłatą za obsługę serwisu www.extraliga.pl, obiekty sportowe, obsługę techniczna, obsługę medialną oraz obsługę sędziowską

9.Sprawy nie ujęte w regulaminie i jego interpretacje rozstrzyga organizator

 

VII. NAGRODY

1. Nagrodzone zostaną zespoły za pierwsze trzy miejsca oraz indywidualnie:

- I miejsce: sprzęt sportowy o wartości 1000 zł

- II miejsce: sprzęt sportowy o wartości 650 zł

- III miejsce: sprzęt sportowy o wartości 400 zł

- Najlepszy bramkarz, strzelec, MVP, motor napędowy – sprzęt sportowy o wartości 150 zł

- Manager, serce drużyny 

Dodatkowo drużyny oraz zawodnicy otrzymają Puchary oraz statuetki.

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto